Compania noastră consideră foarte importantă confidențialitatea datelor dumneavoastră personale. Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu.

Conform cerințelor legale pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, ne angajăm să prelucrăm în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează utilizatorii.

Vom colecta următoarele datele de identificare ale utilizatorilor: numele, e-mail-ul și (opțional) numărul de telefon.

Datele cu caracter personal colectate vor fi stocate pentru o perioadă de maxim 3 ani.

Cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, utilizatorii pot:

  • solicita informații cu privire la prelucrarea acestora, în condițiile legii;
  • solicita să fie rectificate și/sau actualizate dacă sunt incorecte;
  • obiecta cu privire la prelucrarea lor, în condițiile legii
  • solicita ca aceste date să fie șterse sau anonimizate, în condițiile legii.

Puteți oricând să beneficiați de dreptul de acces și de intervenție asupra datelor, vă puteți opune prelucrării acestora și solicita ștergelea lor trimițând o cerere către oricare din metodele noastre de contact: 0722.765.340[email protected], Șoseaua Olteniței 257A, București